Mercats Metròpolis Barcelona

La proximitat metropolitana del producte fresc.

El camp i la ciutat ja no són dues realitats separades. En els darrers anys, ja s’han notat diferents esforços per integrar els espais rurals , tot relacionant realitats diferents entre sí. El camp i la ciutat. Són moltes les propostes que han sorgit per conservar aquests espais, mantenir el seu valor paisatgístic i augmentar la seva productivitat, alhora que s’ha afavorit en disminuir la fractura entre producció i consum en una metròpoli que cada dia precisa milions de tones d’aliments per abastir la població.

Mercats metropolitans de la Metròpolis Barcelona

La proximitat (km0) ara es protagonista de les estratègies territorials, no només per garantir una alimentació socialment justa, sana y ambientalment y econòmicament sostenible, sinó que alhora ens garanteix la preservació i el valor des espais lliures agraris metropolitans.

La Metròpolis Barcelona presenta una xarxa de mercats municipals, mercats setmanals i de mercats de pagès que ofereixen producte fresc de proximitat i temporada. Si ho relacionem amb els sòl d’ús i valor agrari visualitzem una relació distribuïda entre els punts de venta de producte fresc i el territori agrícola.

#mercatsmetropolitans #barcelona #metròpolisbarcelona #alimentació #km0 #innovació #proximitat #slowfood #agricultura #voresurbanes #mercatsdepagès #mercatsmunicipals #àreametropolitanadebarcelona

NOTÍCIAS
No tags yet.